Kodulehel on võimalik kasutada erimeetodeid kauba otsinguks:

 1. Otsing põhimenüü kaudu (kataloog)
 2. Erinevate filtrite kasutamine
 3. Otsinguvorm

Kataloog

Kataloogistruktuur on ülesehitatud mitmete lihtsate põhimõtete alusel. Nende arusaamine aitab otsida vajalikke tooteid.

Ülemine tasand (pealmised jaotused)

Kujutav kunst ehk figuratiivne kunst on reaalsust (inimesi, objekte ja keskkonda) kujutav kunst, mida kujutatakse kunsti- ja tehniliste vahendite abil. Seetõttu on välja toodud sellised alajaotused:

 • maalikunst
 • dekoratiiv-rakenduskunst
 • graafika
 • skulptuur
 • fotokunst

Maalikunst on kujutava kunsti põhiliike. Maalikunsti iseloomulikem kujutamisvahend on värv jäigal või painduval pinnal.

Dekoratiiv-rakenduskunst (ka tarbekunst) - kunstiharu, mis tegeleb tarbeliste esemete kunstilise kujundamisega. Siia alla kuulub ka nii nimetatud hobikunst nagu scrapbooking, dekupaaž, klaasmaaling, siidimaal jne. 

Meie kodulehel on need tooted koondatud MAALIKUNST & DEKOREERIMINE  alla. Paljud tooted on kasutusel nii maali- kui ka rakenduskunstis. Näiteks akrüülvärvid, pintslid ja nii edasi.

Graafika on üks kujutava kunsti põhiliike, millesse kuuluvad joonistus-, joonestus- ja kirjakunst, joonistus- ja paljundustehnikad. Üks pealmisi graafika tüüpe on joonistus või akadeemiline joonistus - kujutise loomine pinnal graafika materjalide abil.

Meie kodulehel on graafikaga seotud materjalid koondatud JOONISTAMINE & JOONESTAMINE  alla, kuna joonestust võib pidada omamoodi tehniliseks joonestamiseks. Paljud tooted sellest alajaotusest on sageli üldkasutuses. Näiteks erinevad pliiatsid, värvipliiatsid ja nii edasi.

Skulptuur on kujutava kunsti põhiliike graafika ja maalikunsti kõrval, mille peamiseks väljendusvahendiks on vorm ning mille loomiseks kasutatakse tahkeid või plastilisi materjale.

Meie kodulehe kataloogis skulptuuriga seotud tooted on eraldatud SKULPTUUR & MODELLEERIMINE  alla. Lisaks on siia alla toodud kõik kaubad, mida kasutatakse ruumiliste elementide loomiseks: lillede,- küünalde,-seebvalmistamine ja muud.

Eraldi kategoorias KOOL & KONTOR  on välja toodud kaubad lastele, kooli-ja kontoritarbed.

Teine tasand kataloogis (pealmised kataloogi alajaotused)

Iga pealmine jaotus on jagatud 5. alajaotuseks:

 • Värvimisvahendid
 • Materjalid & Alused
 • Töövahendid & Aksessuaarid
 • Lahustid, lisandid, lakid, liimid
 • Õppevahendid & Infomaterjalid

Värvimisvahendid: kõik tooted, millega kantakse värvi peale pinnale (näiteks õlivärv, pliiatsid, kriidid jne.) või alusesse kuhu neid lisatakse (küünlavärvid, värvid seebile jne. ) 

Materjalid & Alused: Tooted, mis on aluseks värvi pealekandmiseks/lisamiseks (näiteks paber, lõuend, toorik jne.), mis muudavad oma vormi tööriistade abil (näiteks plastiliin, seebimass jne. ) või abivahendid pealekandmiseks/lisamiseks teistele alustele ilma, et oleks muudetud selle materjali struktuur (näiteks ilukivid, paelad, traadid jne.)

Materjalid & Alused: Tooted, mis on aluseks värvi pealekandmiseks/lisamiseks (näiteks paber, lõuend, toorik jne.), mis muudavad oma vormi tööriistade abil (näiteks plastiliin, seebimass jne. ) või abivahendid pealekandmiseks/lisamiseks teistele alustele ilma, et oleks muudetud selle materjali struktuur (näiteks ilukivid, paelad, traadid jne.)

Lahustid, lisandid, lakid, liimid: kõik tooted, mille kokkupuude erinevate värvainete või materjalidega muudavad oma omadusi või uute omaduste ja olekute lisamiseks (näiteks, aeglustajad, lahustid, eriefekti loomise vahend jne.)

Õppevahendid & Infomaterjalid: tooted, mille eesmärgiks on informatsiooni edastus (näiteks raamatud, ajakirjad jne. ) või praktilised materjalid (näiteks mannekeenid, kipskujud jne. )

Tähelepanu!

Nevskaya Palitra - Hammond OÜ on teadlik, et erinevaid tooteid ei saa omistada teatud kategooriasse. Selle tõttu Nevskaya Palitra - Hammond OÜ ei pretendeeri rangelt järgima kõiki mõisteid ühes või teises kategoorias ning jätab endale õiguse otsustada kuhu paigutada tooteid kataloogis. Samas oleme me avatud Teie ettepanekutele ja kommentaaridele.