Üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Nevskaya Palitra - Hammond OÜ(edaspidi müüja või Hammond) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad https://kunstjahobi.ee/ e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).  Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostu vormistamiseks valige soovitud toode ja kogus, lisage ostukorvi. Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Kinnitage oma tellimus, vajutades ostukorvis nupule „Vormista ost“ ning Teid suunatakse ostukorvi. Sisestage tellija/ostja andmed, soovi korral saate registreeruda Hammondi püsikliendiks. Valige sobiv tarneviis . Valige sobiv makseviis. Teile ilmub Tellimuse Ülevaade. Tellimuse kinnitamiseks tutvuge meie e-poe tingimustega. Kui olete kasutustingimustega nõus, siis märkige „linnukene“ rea „Nõustun üld- ja tellimistingimustega*“ ette. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Nevskaya Palitra - Hammond OÜ arvelduskontole. Tasumata tellimus tühistatakse 7 päeva jooksul.

2.4 Kaupade eest tasumine

​Makseid saab teostada ainult Euro valuutas.
Kodulehel saab kasutada järgmiseid maksemeetodeid:
  • Pangalingid (Swedbank, SEB, Nordea Pank, Danske Bank, LHV Pank ).
  • PayPal
  • Krediitkaardiga (PayPal'i kodulehekülje kaudu)
  • Arvega
(Rohkem infot leiate siit: MAKSEVIISID )

Kõiki Nevskaya Palitra - Hammond OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneviisile (SmartPOST või Omniva pakiautomaat või kullerteenus). Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele .

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Nevskaya Palitra - Hammond OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid ostjale. Enne kauba vastuvõtmist vaadake kauba pakend hoolikalt üle. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Nevskaya Palitra - Hammond OÜ klienditeenindust aadressil info@kunstjahobi.ee.

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

(Rohkem infot leiate siit: TARNEVIISID

2.6 Taganemisõigus

Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras. 

2.6.1 Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates müügilepingu sõlmimise päevast või alates päevast mil Tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:
Nevskaya Palitra - Hammond OÜ
Läike tee 1, 75312 Peetri alevik Eesti
info@kunstjahobi.ee
Taganemisest saab teavitada ka vastava vormi kaudu 
(+372) 6566 140
 

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui:
a. Kliendile on tarnitud suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud
c. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

a. Lepingust taganemisel tagastab Nevskaya Palitra - Hammond OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Nevskaya Palitra - Hammond OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
b. Nevskaya Palitra - Hammond OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
c. Tarbija peab asja Nevskaya Palitra - Hammond OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Nevskaya Palitra - Hammond OÜ-le müügilepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Nevskaya Palitra - Hammond OÜ esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
d. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
e. Lepingu esemeks olev asi tuleb Nevskaya Palitra - Hammond OÜ-le tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud ja kasutatud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning müügilepinguga seotud kingitusi).
f. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
g. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
h. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Nevskaya Palitra - Hammond OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

2.7 Müügilepingu tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade tellimuse või arve numbriga e-posti aadressile info@kunstjahobi.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 Nevskaya Palitra - Hammond OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused   kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Nevskaya Palitra - Hammond OÜ e-pood, Läike tee 1, 75312 Peetri alevik Eesti, e-posti aadressile: info@kunstjahobi.ee . Avaldusi võetakse vastu ka Nevskaya Palitra - Hammond OÜ kaupluses, mille aadressid on toodud kodulehel https://kunstjahobi.ee/

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Nevskaya Palitra - Hammond OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil (+372) 6566 140 või e-posti aadressil: info@kunstjahobi.ee

4.11. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Nevskaya Palitra - Hammond OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

5.3 Nevskaya Palitra - Hammond OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 200 EUR'i maksev lõikemasin on müügis 20 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Nevskaya Palitra - Hammond OÜ e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Nevskaya Palitra - Hammond OÜ e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil (+372) 6566 140.

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 01.08.2017.